Het tarief per sessie bedraagt 70,- euro. Dit geldt zowel voor de sessies met kinderen als de oudergesprekken of schoolgesprekken. Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten, de VIT. Hierdoor vergoeden veel zorgverzekeraars de therapie uit de aanvullende verzekering en/of geven een tegemoetkoming in de kosten. Ik adviseer u uw polisvoorwaarden er op na te lezen en/of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. U kunt hierover meer informatie vinden via mijn beroepsvereniging.

Spelregels

  • Alle sessies duren één uur. 
  • Het kind volgt de therapie vrijwillig. Als ouder draagt u er zorg voor dat het kind genoeg weet over de therapie; er is een informatief kindertherapie boek te leen bij mij in de praktijk. U kunt deze gebruiken om uw kind voor te lichten.
  • Ik heb geheimhoudingsplicht over de inhoud van de sessies. Alleen als het kind daarvoor toestemming geeft, bespreek ik de inhoud van een sessie met de ouders. Ik houd u op de hoogte van het proces van het kind en de therapie.
  • Zegt u minstens 12 uur van tevoren af. Dit kan telefonisch, via het antwoordapparaat en/of via de mail.
  • Als ik ziek word of om een andere reden langer dan vier weken het kind niet kan behandelen, kan ik uw kind in overleg met u doorverwijzen naar een collega.
  • Bij aanvang van de kindsessies dient u een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hierin staan de gemaakte afspraken.
  • Tijdens de behandeling wordt er een dossier van uw kind aangemaakt. Opslag van deze gegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U heeft een klacht. Wat nu?

Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt hebben. Wilt of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Aangesloten bij