Wie ben ik

Hannie de Vos-Strien, getrouwd en moeder van vier zonen. In mijn professionele carrière heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen. Dit door mijn werk in de crisisopvang, in een internaat, groepswerk, jongerenwerk en in peuterspeelzalen. Daarnaast heb ik tien jaar gewerkt bij Abrona en Bartiméus. Hier werkte ik met groepen kinderen met (gedrags) problematiek en een visuele en verstandelijke beperking. Sinds maart 2008 heb ik mijn eigen praktijk De Wegwijzer voor Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie.

Opleidingen

De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik in 2003 afgerond. De stap om van groepswerk naar individueel werken met kinderen en hun ouders als therapeut heb ik in 2006 genomen. Ik ben toen gestart met de opleiding voor Integratieve Kindertherapie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam en heb deze in juni 2011 succesvol afgerond. Ik ben nu bevoegd te werken als zelfstandig therapeut in mijn praktijk De Wegwijzer.