De problemen waar u en uw kind mee te maken krijgen kunnen van verschillende aard zijn. Met onderstaande klachten kunt u bij mij terecht:

Gedragsproblematiek: woedeaanvallen, destructief gedrag, antisociaal gedrag en/of te grote sociale aanpassing, liegen, stelen, gebrek aan concentratie, onzichtbaar maken/geen aandacht kunnen vragen.

Ontwikkelingsproblemen: eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, taal- en spraakproblemen, leerproblemen, hechtingsproblematiek.

Psychosomatische klachten: psychosomatische klachten zijn klachten die een psychische oorzaak hebben en vaak lichamelijk tot uiting komen. Voorbeelden zijn schoolziek, hoofdpijn, buikpijn en hyperventilatie. Het kan goed zijn dat dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld stress als gevolg van pesten, fobie├źn, rouw, gevolgen van een echtscheiding, prestatiedruk vanuit de omgeving, et cetera.

Aangeleerde probleemgewoontes: nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tandenknarsen, snoepen.

Omgaan met bijzondere eigenschappen: intellectueel talent (hoogbegaafdheid), hoog sensitief, spiritualiteit.

In sommige gevallen zal ik in overleg met u het kind doorverwijzen naar een arts of een andere therapeut. Het kan zijn dat er op lichamelijk gebied iets moet gebeuren of dat een andere therapievorm wellicht meer aansluit bij uw kind.