Omdat ieder kind uniek is bestaan er geen standaardoplossingen. De behandelmethode is dan ook gericht op de situatie en mogelijkheden van uw kind. Hierbij maak ik gebruik van een aantal invalshoeken:

  • Nare ervaringen kunnen worden verwerkt en het daaruit voortvloeiende gedrag kan veranderen (psychodynamische methode);
  • Bij te veel stress kan gewerkt worden aan het verminderen van stress of aan het beter weerbaar maken tegen stress (stress methode);
  • Aanleren van sociale vaardigheden die het kind de mogelijkheid geven om voor ander gedrag te kiezen (gedragstherapie);
  • Kind en therapeut onderzoeken waar in het lichaam de psychische klachten voelbaar zijn en in welke vorm (somatische methode);
  • De therapeut kan de ouders helpen de boodschappen van hun kind te leren begrijpen, de gezinssituatie wordt dan prettiger voor het kind (gezinstherapeutische methode);
  • ‘Wie ben ik?’ en ‘wat kan ik?’ kunnen belangrijke vragen zijn van het kind (transpersoonlijke methode).


Mocht u meer informatie willen over de invalshoeken dan kunt u gerust even bellen. Als ik ga werken met uw kind, wordt u tijdens de oudergesprekken op de hoogte gehouden.