Na een telefonische aanmelding (op initiatief van ouders/verzorgers of op aanraden van bijvoorbeeld de leerkracht of arts) volgt eerst een intakegesprek met u als ouders/verzorgers. Dit gebeurt op basis van een vooraf gestuurde vragenlijst. In deze intake bespreek ik uw ervaringen met de klacht van het kind. Daarna volgt de onderzoekfase, dit zijn 5 sessies van één uur per week met uw kind. Na deze onderzoeksfase volgt een gesprek met u als ouders waarin ik u mijn bevindingen vertel en het behandelplan voorleg. Aan de hand van dit gesprek kunt u besluiten voor vervolgtherapie of afronding.

De sessies

Tijdens de sessies met uw kind maak ik gebruik van therapeutische communicatie: spel, drama, visualisatie, suggesties, metaforen en imaginaties. Dit gebeurt door inzet van knuffels, verkleedkleding, rollenspel, tekenen, luisteren naar een verhaal met een boodschap en zo verder. Ook maak ik graag gebruik van de omgeving van de boerderij, waarin ik mijn praktijk heb. Contact met dieren, buiten een fikkie stoken, de molen bezoeken. Veel is mogelijk. Deze interventies hebben tot doel de eigen kracht en de autonomie van uw kind te vergroten. Dit geeft het kind inzicht hoe het met lastige situaties om kan gaan.

Oudergesprekken

Afhankelijk van het kind en het probleem duurt de therapie 5 tot 20 sessies. Al naar gelang de klacht volgt om de 5 sessies een oudergesprek, waarin u op de hoogte wordt gehouden van het proces waarin uw kind zit. U krijgt ook adviezen mee van mij als therapeut. Uw actieve bijdrage is van groot belang.